Team- og ledertræningsseminarer i særklasse

Værdiskabende seminarer i team- og ledertræning

I samarbejde med Carsten Brandt Personale udvikling tilbyder vi værdiskabende seminarer i teamtræning. Gennem teoretisk forståelse og praktisk træning får I værktøjer til at få skabt en vinderkultur i gruppen.

Seminarerne strækker sig over hhv. 2 og 3 dage, hvor deltagerne modtager intensiv træning i vores naturskønne rammer.

2 DAGES SEMINAR

På et 2 dages seminar i teamtræning opnår I:

at styrke gruppen gennem teoretisk forståelse og praktisk træning
at motivere til at skabe vinderkultur i gruppen
at afdække gruppens nuværende samarbejdsniveau vha. en teamanalyse
at få skabt en fælles samarbejdsplatform baseret på aftaler og spilleregler
at lære hinanden at kende på en ny og anderledes måde
at italesætte og skabe løsninger på udfordringer i det daglige samspil
at få nogle fælles succesoplevelser sammen som referencerammer i hverdagen

Fase 1: Paratgørelsesmøde
Her paratgøres deltagerne gennem praktiske informationer, udfyldelse af tests og forventningsafstemning. Kan foregå på Kystvejens Konferencecenter eller i egen virksomhed.

Fase 2: 2 dages teamtræningsseminar
Korte, teoretiske indlæg kombineres med praktisk træning. Til slut udarbejdes handlingsplan. Seminaret foregår på og omkring Kystvejens Konferencecenter

Fase 3: Opfølgning i form af sparring fra ekstern konsulent
Carsten Brandt PersonaleUdvikling støtter efter hjemkomsten fra seminaret såvel leder som medarbejdere i deres målopnåelse vha. sparring og rådgivning.

Fase 4: Fastholdelsesmøde efter 4 måneder
Ved et møde på Kystvejens Konferencecenter eller på virksomheden re-testes gruppens samspil for at afdække udviklingen og effekten af forløbet. Handlingsplaner evalueres og justeres for at sikre fortsat udvikling.

Særpris pr. person ved booking gennem Kystvejens Konferencecenter v/12 personer: 7.500 kr.

3 DAGES SEMINAR

På et 3 dages seminar i teamtræning opnår I:

at udvikle lederne gennem teoretisk forståelse og praktisk træning
at motivere til at skabe vinderindstilling hos den enkelte leder
at uddanne den enkelte leder i at kunne skabe vinderkultur i sin enhed
at afdække den enkelte leders adfærdsmæssige styrker og svagheder
at træne den enkeltes lederstil
at skabe grundlag for personlig ledersparring vha. personlighedstest
at afdække samspillet i ledergruppen
at skabe en fælles platform for ledergruppen baseret på aftaler og spilleregler
at lære lederkollegerne at kende på en ny og anderledes måde
at italesætte og skabe løsninger på ledelsesmæssige udfordringer i det daglige
at få nogle fælles succesoplevelser sammen som referencerammer i hverdagen

Fase 1: Paratgørelsesmøde 
Her paratgøres deltagerne gennem praktiske informationer, udfyldelse af tests og forventningsafstemning. Kan foregå på Kystvejens Konferencecenter eller i egen virksomhed.

Fase 2: 3 dages ledertræningsseminar 
Korte, teoretiske indlæg kombineres med praktisk træning. Individuel testtilbagemelding. Til slut udarbejdes handlingsplan. Seminaret foregår på og omkring Kystvejens Konferencecenter.

Fase 3: Opfølgning i form af sparring fra ekstern konsulent
Carsten Brandt PersonaleUdvikling støtter efter hjemkomsten fra seminaret den enkelte leder og ledergruppen i deres målopnåelse vha. sparring og rådgivning.

Fase 4: Fastholdelsesmøde efter 4 måneder
Ved et møde på Kystvejens Konferencecenter eller på virksomheden evalueres og justeres personlige handlingsplaner.

Særpris pr. person ved booking gennem Kystvejens Konferencecenter v/12 personer: 12.775 kr.

Kombiner med foredraget “Fra Brokkultur til Vinderkultur”

I har mulighed for at krydre begge seminarer med Carsten Brandts medrivende foredrag ’Fra Brokkultur til Vinderkultur’. Her byder den anerkendte profil inden for organisationsudvikling på interessante eksempler fra sportens verden, hvor atleter har udvist hhv. vinder- og taberindstilling, ligesom han tager jer med på en rejse gennem 4 typiske trivselskulturer – og en opfordring til at reflektere over trivslen i jeres egen organisation.

Særpris ved booking gennem Kystvejens Konferencecenter uafhængigt af deltagerantal: 20.000 kr.
Hertil kommer leje af lokaler + evt. forplejning.

Hør meget mere på tlf. 89 59 59 59

REFERENCER

Det siger vores gæster!

PRISMATCH

Vi matcher prisen!

NYHEDER

Læs om de seneste aktiviteter!